in Eski Blog Yazılarım

T-SQL’de Rakam’ı yazıya çevirmek.

MsSql Server da UDF olarak çalışan bu script rakam olarak aldığı parametreleri size yazı ile geri döndürüyor.

Eralper, Sağ olsun eski scriptteki hatayı farkedince yeni bir script yazmış. Onun yazdığı daha sağlıklı çalıştığından script’i güncelledim.

create function udf_sayiyi_yaziya_cevirme(
 @sayi bigint,
 @buyukharf bit
)
returns nvarchar(max)
-- developed by Eralper (http://www.kodyaz.com)
begin

declare @yaziilesayi nvarchar(max)
set @yaziilesayi = N''

declare @sayivarchar varchar(100)
set @sayivarchar = cast(@sayi as varchar(100))

declare @toplambasamak smallint
set @toplambasamak = len(@sayivarchar)

declare @basamak smallint
declare @rakam tinyint

declare @i smallint
set @i = 0

while @i < @toplambasamak
begin
 set @basamak = @toplambasamak - @i
 set @i = @i + 1
-- sıra ile soldan başlayarak rakamları oku
 set @rakam = substring(@sayivarchar, @i, 1)

 select
 @yaziilesayi = @yaziilesayi +
-- rakamın basamak değeri gözönüne alınarak metin oluşturuluyor
 case @rakam
 when 0 then N''
 when 1 then
  case @basamak % 3 when 0 then N'yüz' when 2 then N'on' when 1 then
  case when @toplambasamak = 4 and @i = 1 then N'' else
   case when @i = @toplambasamak then N'bir' else
   case when substring(@sayivarchar, @i-2, 2) = '00'
    then N'' else N'bir'
   end
   end
  end
  end
 when 2 then
  case @basamak % 3
  when 0 then N'iki yüz' when 2 then N'yirmi' when 1 then N'iki' end
 when 3 then
  case @basamak % 3
  when 0 then N'üç yüz' when 2 then N'otuz' when 1 then N'üç' end
 when 4 then
  case @basamak % 3
  when 0 then N'dört yüz' when 2 then N'kırk' when 1 then N'dört' end
 when 5 then
  case @basamak % 3
  when 0 then N'beş yüz' when 2 then N'elli' when 1 then N'beş' end
 when 6 then
  case @basamak % 3
  when 0 then N'altı yüz' when 2 then N'altmış' when 1 then N'altı' end
 when 7 then
  case @basamak % 3
  when 0 then N'yedi yüz' when 2 then N'yetmiş' when 1 then N'yedi' end
 when 8 then
  case @basamak % 3
  when 0 then N'sekiz yüz' when 2 then N'seksen' when 1 then N'sekiz' end
 when 9 then
  case @basamak % 3
  when 0 then N'dokuz yüz' when 2 then N'doksan' when 1 then N'dokuz' end
 end + space(1) +
 case @basamak
  when 4 then
  case when substring(reverse(@sayivarchar), @basamak, 3) = '000' then N'' else N'bin' end
  when 7 then
  case when substring(reverse(@sayivarchar), @basamak, 3) = '000' then N'' else N'milyon' end
  when 10 then
  case when substring(reverse(@sayivarchar), @basamak, 3) = '000' then N'' else N'milyar' end
  when 13 then
  case when substring(reverse(@sayivarchar), @basamak, 3) = '000' then N'' else N'trilyon' end
  when 16 then
  case when substring(reverse(@sayivarchar), @basamak, 3) = '000' then N'' else N'katrilyon' end
  else N''
 end + space(1)
end

-- Çevrim sırasında oluşabilecek fazla SPACE karakterleri temizleniyor
set @yaziilesayi = ltrim(rtrim(@yaziilesayi))

WHILE REPLACE(@yaziilesayi, space(2), space(1)) <> @yaziilesayi
BEGIN
 SELECT @yaziilesayi = REPLACE(@yaziilesayi, space(2), space(1))
END

-- Metin büyük harflerle isteniyorsa UPPER fonksiyonu kullanılıyor
if @buyukharf = 1
 set @yaziilesayi = UPPER(@yaziilesayi collate turkish_ci_as)

-- sayının yazı ile ifadesini içeren değişken döndürülüyor
return @yaziilesayi

end

Yorum Bırak

Comment

 1. Merhaba Oğuz,
  Benim de benzer bir fonksiyona ihtiyacım oldu, fonksiyonun için teşekkürler ama 1010 gibi bir sayıyı düzgün bir şekilde metne dönüştürmediğini farkettim.
  Ben de kendim bir tane fonksiyon yazdım. Hem onu paylaşmak ( udf_sayiyi_yaziya_cevirme) hem de kendi fonksiyonunda güncelleme yapman için bilgi vermek istedim.

 2. Kardeşim Sana Teşekkür ederim . Senin Koduna küçük eklentiler ve yeni bir fonksiyonda ekledim. Umarım Insanlar istifade ederler…

  /****** Object: UserDefinedFunction [fn_yaziya_cevir] Script Date: 11/17/2015 17:47:55 ******/
  SET ANSI_NULLS ON
  GO

  SET QUOTED_IDENTIFIER ON
  GO

  Create function [fn_yaziya_cevir](
  @sayi bigint,
  @buyukharf bit
  )
  returns varchar(500)
  — developed by Eralper (http://www.kodyaz.com)
  begin

  declare @yaziilesayi nvarchar(max)
  set @yaziilesayi = N”

  declare @sayivarchar varchar(100)
  set @sayivarchar = cast(@sayi as varchar(100))

  declare @toplambasamak smallint
  set @toplambasamak = len(@sayivarchar)

  declare @basamak smallint
  declare @rakam tinyint

  declare @i smallint
  set @i = 0

  while @i < @toplambasamak
  begin
  set @basamak = @toplambasamak – @i
  set @i = @i + 1
  — sıra ile soldan başlayarak rakamları oku
  set @rakam = substring(@sayivarchar, @i, 1)

  select
  @yaziilesayi = @yaziilesayi +
  — rakamın basamak değeri gözönüne alınarak metin oluşturuluyor
  case @rakam
  when 0 then N''
  when 1 then
  case @basamak % 3 when 0 then N'Yüz' when 2 then N'On' when 1 then
  case when @toplambasamak = 4 and @i = 1 then N'' else
  case when @i = @toplambasamak then N'Bir' else
  case when substring(@sayivarchar, @i-2, 2) = '00'
  then N'' else N'Bir'
  end
  end
  end
  end
  when 2 then
  case @basamak % 3
  when 0 then N'İkiYüz' when 2 then N'Yirmi' when 1 then N'İki' end
  when 3 then
  case @basamak % 3
  when 0 then N'ÜçYüz' when 2 then N'Otuz' when 1 then N'Üç' end
  when 4 then
  case @basamak % 3
  when 0 then N'DörtYüz' when 2 then N'Kırk' when 1 then N'Dört' end
  when 5 then
  case @basamak % 3
  when 0 then N'BeşYüz' when 2 then N'Elli' when 1 then N'Beş' end
  when 6 then
  case @basamak % 3
  when 0 then N'AltıYüz' when 2 then N'Altmış' when 1 then N'Altı' end
  when 7 then
  case @basamak % 3
  when 0 then N'YediYüz' when 2 then N'Yetmiş' when 1 then N'Yedi' end
  when 8 then
  case @basamak % 3
  when 0 then N'SekizYüz' when 2 then N'Seksen' when 1 then N'Sekiz' end
  when 9 then
  case @basamak % 3
  when 0 then N'DokuzYüz' when 2 then N'Doksan' when 1 then N'Dokuz' end
  end + space(1) +
  case @basamak
  when 4 then
  case when substring(reverse(@sayivarchar), @basamak, 3) = '000' then N'' else N'Bin' end
  when 7 then
  case when substring(reverse(@sayivarchar), @basamak, 3) = '000' then N'' else N'Milyon' end
  when 10 then
  case when substring(reverse(@sayivarchar), @basamak, 3) = '000' then N'' else N'Milyar' end
  when 13 then
  case when substring(reverse(@sayivarchar), @basamak, 3) = '000' then N'' else N'Trilyon' end
  when 16 then
  case when substring(reverse(@sayivarchar), @basamak, 3) = '000' then N'' else N'Katrilyon' end
  else N''
  end + space(1)
  end

  — Çevrim sırasında oluşabilecek fazla SPACE karakterleri temizleniyor
  set @yaziilesayi = ltrim(rtrim(@yaziilesayi))

  –WHILE REPLACE(@yaziilesayi, space(2), space(1)) @yaziilesayi
  –BEGIN
  — SELECT @yaziilesayi = REPLACE(@yaziilesayi, space(2), space(1))
  –END

  SET @yaziilesayi = REPLACE(@yaziilesayi, space(1), ”)

  — Metin büyük harflerle isteniyorsa UPPER fonksiyonu kullanılıyor
  if @buyukharf = 1
  set @yaziilesayi = UPPER(@yaziilesayi collate turkish_ci_as)

  — sayının yazı ile ifadesini içeren değişken döndürülüyor
  return @yaziilesayi

  end
  GO

  –***************

  /****** Object: UserDefinedFunction [fn_yaziyla] Script Date: 11/17/2015 17:48:48 ******/
  SET ANSI_NULLS ON
  GO

  SET QUOTED_IDENTIFIER ON
  GO

  — =============================================
  — Author:
  — Create date:
  — Description:
  — =============================================
  CREATE FUNCTION [fn_yaziyla]
  (

  @Rakam MONEY,
  @buyukharf bit
  )
  RETURNS Varchar(200)
  AS
  BEGIN

  DECLARE @TL AS Varchar(200)
  DECLARE @Kurus AS Varchar(200)
  declare @sRakam VARCHAR(200)
  DECLARE @Nokta int

  SELECT @sRakam= convert(varchar(200), @Rakam ,2)
  SET @Nokta = PATINDEX(‘%.%’,@sRakam)

  SET @TL=LEFT(@sRakam, @Nokta-1)
  SET @Kurus=LEFT(RIGHT(@sRakam,LEN(@sRakam)- @Nokta),2)

  SET @TL = dbo.fn_yaziya_cevir( Convert(bigint,@TL ) ,@buyukharf )
  SET @Kurus= dbo.fn_yaziya_cevir( Convert(bigint,@Kurus) ,@buyukharf)

  RETURN
  (
  RTRIM( LTRIM( CASE WHEN @TL” THEN @TL + ‘ TL ‘ ELSE ” END + CASE WHEN @Kurus” THEN @Kurus + ‘ Kurus’ ELSE ” END ) )

  )

  END

  GO