in Eski Blog Yazılarım

C# ile SCOPE_IDENTITY() kullanmak.

MSSQL için geçerli olan SCOPE_IDENTITY() komutu ile o anda eklediğiniz bir satırın otomatik sayı alanının (Identity) değerini döndürür.

Şöyle;

  public static int SiparisNo(int Yaz, string Ciz)
    {
      using (SqlConnection Baglan = new SqlConnection("string"))
      {
        int Donen = 0;
        using (SqlCommand Ekle = Baglan.CreateCommand())
        {
          Ekle.CommandText = "INSERT INTO TABLO(yaz,ciz) VALUES(@YAZ,@CIZ) SET @ID = SCOPE_IDENTITY()";

          Ekle.Parameters.Add("@YAZ", SqlDbType.Int).Value = Yaz;
          Ekle.Parameters.Add("@CIZ", SqlDbType.VarChar, 50).Value = Ciz;
          Ekle.Parameters.Add("@ID", SqlDbType.Int).Direction = ParameterDirection.Output;

          Baglan.Open();
          Ekle.ExecuteNonQuery();
          Donen = Convert.ToInt32(Ekle.Parameters["@ID"].Value);
          Baglan.Close();
        }
      }

      return Donen;
    }

Yorum Bırak

Comment

 1. Merhaba;
  sql bir tabloya eklenen en son verinin id’sini alıp üzerine bir ekleyerek textboxa yazdıracak bir koda ihtiyacım var. yardımcı olabilirmisiniz.?

  Teşekkürler.

 2. hocam merhaba. kodlarım şu şekilde :
  OleDbCommand komut = new OleDbCommand(“Insert into MUSTERI_CALISANLARI(ADSOYAD,BOLUM_ID,GOREV_ID,FIRMA_ID,TARIH) values (@adsoyad,@bolum,@gorev,@firma,@tarih) “, baglan);
  komut.Parameters.AddWithValue(“@adsoyad”, tbAdSoyad.Text.ToUpper());
  komut.Parameters.AddWithValue(“@bolum”, cbBolum.SelectedValue);
  komut.Parameters.AddWithValue(“@gorev”, cbGorev.SelectedValue);
  komut.Parameters.AddWithValue(“@firma”, cbFirma.SelectedValue);
  komut.Parameters.AddWithValue(“@tarih”, tarih);
  baglan.Open();
  komut.ExecuteNonQuery();
  baglan.Close();

  SCOPE_IDENTITY() yi nereye yazacağım. bir türlü yapamadım.

 3. SQL cümlenin sonuna eklenecek:
  OleDbCommand komut = new OleDbCommand(“Insert into MUSTERI_CALISANLARI(ADSOYAD,BOLUM_ID,GOREV_ID,FIRMA_ID,TARIH) values (@adsoyad,@bolum,@gorev,@firma,@tarih) SET @ID = SCOPE_IDENTITY()“, baglan);
  komut.Parameters.AddWithValue(“@adsoyad”, tbAdSoyad.Text.ToUpper());
  komut.Parameters.AddWithValue(“@bolum”, cbBolum.SelectedValue);
  komut.Parameters.AddWithValue(“@gorev”, cbGorev.SelectedValue);
  komut.Parameters.AddWithValue(“@firma”, cbFirma.SelectedValue);
  komut.Parameters.AddWithValue(“@tarih”, tarih);
  baglan.Open();
  komut.ExecuteNonQuery();
  baglan.Close();