in Eski Blog Yazılarım

C# 2.0 Application Scop’u değiştirmek.

Uygulamalarınızda Settings kullanmak gerçekten çok kolaylık sağlıyor. Hatta .net’i tasarlayanlar düşünmüşler ve Connection String isminde bir Type koymuşlar rahat rahat kullanalım diye fakat Application olarak işaretledikleri için bu değer salt okunur gelmekte.

Bazı durumlarda Application ile işaretlenmiş Settings satırlarını programın çalışma zamanında değiştirmeniz gerekebilir. Bunun için de aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz.

private void ConnSteGuncelle()
{
XmlDocument SettingsDosyasi = new XmlDocument();
SettingsDosyasi.Load(AppDomain.CurrentDomain.SetupInformation.ConfigurationFile);

XmlNodeList ConnStr = SettingsDosyasi.SelectNodes(@"/configuration/connectionStrings/add");

XmlNode BaglantiCumlesi = ConnStr[0];
BaglantiCumlesi.Attributes["connectionString"].Value = "Yeni Connection String";

Dosya.Save(AppDomain.CurrentDomain.SetupInformation.ConfigurationFile);
}

Yorum Bırak

Comment