in Eski Blog Yazılarım

OleDbCommand LIKE sorgusu

Ms Access veri tabanından OleDbCommand kullanarak arama yapmak için sql standartlarının biraz dışına çıkmanız gerekiyor. Olay şöyle…

OleDbCommand Komut = new OleDbCommand(@"SELECT ISIMLER.isim_no,ISIMLER.isim 
FROM ISIMLER WHERE (((ISIMLER.isim) LIKE '%'+ @ISIM +'%')) ", Baglan);
Komut.Parameters.Add("@ISIM", OleDbType.VarChar, 25);
Komut.Parameters["@ISIM"].Value = txtKey.Text.Trim();

Yorum Bırak

Comment