in Eski Blog Yazılarım

Cmd Scripts

Unutmayayım diye yazıyorum :)

@echo off
For /F "tokens=*" %%i in (‘dir C:mail /B^| find /I "@ak.info"’) do @RD /S /Q %%i

Demek istediği şu : C:mail dizininin içindeki, isminin içinde @ak.info geçen dizinleri listele bunları satır satır dolaş ve sil.
Bunu ihtiyacınıza göre farklı kombinasyonlar da kullanabilirsiniz. önemli olan For delimiter’i.

Alaka :
http://support.microsoft.com/kb/556034
http://www.umachandar.com/technical/CMDScripts/Main.htm

Yorum Bırak

Comment