in Eski Blog Yazılarım

Basın Açıklaması ve Güzel Bir SQL Örneği

Gördüğünüz gibi site orta bir renk olan gri renk’e büründü.
Kodsal olarak bazı bölümleri yeniden yazdım.
Biraz daha trendlere uygun özellikler ekledim (imleme ve yorum yazılınca bildirme olayı -imleme çalışmıyor şimdilik)
Arşiv bölümünü bitirdim. ve Tip uyumluluğunu sağladım :)
Üste güzel bir logo yada ne deniyosa ondan koymak istiyorum ama elimden bu geldi. Birisi hazırlayıp gönderse cillop gibi olur.
En nihayetinde fena olmadı. Web 2.0, ajax kasacaktım hiç gerek yok dedim.

Hemen bir SQL Function paylaşayım.
Yılı ve Hafta numarasını veriyorsunuz size o haftanın başlangıç gününü buluyor. Finansal ve Muhasebesel işlerde işe yarar bir şey..

CREATE FUNCTION dbo.HaftadanTarihBul( @YIL INTEGER,@HAFTA INTEGER )
RETURNS DATETIME
AS
BEGIN
DECLARE @TARIH DATETIME
SET @TARIH = DATEADD(d,(@HAFTA-dbo.isLeapYear(@YIL))*7,CONVERT(varchar,@YIL)+'-01-01')
RETURN( DATEADD(wk, DATEDIFF(wk,0,@TARIH), 0))
END

Sıçramalı yılı bulyor. Şubat 28-29 olayı. Bu fonksiyonu burdan buldum.

CREATE FUNCTION dbo.isLeapYear(@year INTEGER)
RETURNS BIT AS
BEGIN
IF @year % 400 = 0
RETURN 1
ELSE
BEGIN
IF @year % 100 = 0
RETURN 0
ELSE
BEGIN
IF @year % 4 = 0
RETURN 1
ELSE
RETURN 0
END
END
RETURN 0

END

Yorum Bırak

Comment