in Eski Blog Yazılarım

SQL Server Reindex

exec sp_msforeachtable @command1="print'?' dbcc dbreindex ('?')"

SQL Serverda çok güzel bir Stored procedures keşfettim hemen paylaşayım dedim. sp_msforeachtable bir çok şeyi çok basite indirgiyor. Yukardaki komut SQL Server veritabanınızdaki bütün tabloların indexlerini silip yeniden yaratıyor. en sonraki komutu çeşitlendirebilirsiniz.

Yorum Bırak

Comment