in Eski Blog Yazılarım

ASP, MySQL, Türkçe Karakter Sorunu

Aşağıdaki kodlarla MySQL den sağlıklı şekilde Türkçe karakterli veriyi alabilirsiniz.

Set Baglanti = Server.CreateObject("ADODB.Connection")

‘# Metod 1
Baglanti.Open = "driver={mysql odbc 3.51 driver}; server=localhost;
port=3306; UID=kullanici_adi; pwd=sifre; db=database_adi; stmt=SET
NAMES ‘Latin5’"

‘#Metod 2
Baglanti.Open = "driver={mysql odbc 3.51 driver}; server=localhost; port=3306; UID=kullanici_adi; pwd=sifre; db=database_adi"
Baglanti.Execute "SET NAMES ‘latin5’"
Baglanti.Execute "SET CHARACTER SET latin5"
Baglanti.Execute "SET COLLATION_CONNECTION = ‘latin5_turkish_ci’"

Yorum Bırak

Comment