in Eski Blog Yazılarım

Busa’dan ilk entry

Nihayet internet erisimi bulabildim.
Usta birliðime teslim oldum ve yazýcý olarak göreve baþladým her þey çok güzel Fitnes salonumuz var, Basketboll sahamýz var yanýmýz lise, öteki yanýmýz üniversite kebap yer hafta içide tiyatroya gidicem :) nöbetler daha baþlamadý manitayý çok özledim F klavye ye alýþmak çok zor oldu koðuþlarda yer olmadýðý için birleþtirdik 3 yatakta 6 kiþi yatýyoz :)) þafaðým çok diye çay içemiyoz :) halýsaha maþýnda 5’e 1’leri yendik yani dedelerimizi :) Telefon kartý çok pahalý telefon alýcam ama þafaðým yetmiyor :) þimdilik güzel iyi kendinize iyi bakýn… Yazýcý Oðuzhan :)

Yorum Bırak

Comment