in Eski Blog Yazılarım

Regular Expressions IPv4 ve IPv6

Çok ayrıntıya girmeden IPv4 ve IPv6 desenleri!

IPv4 : b(?:(?:25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?).){3}(?:25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)b

IPv6 : A(?:[0-9a-fA-F]{1,4}:){7}[0-9a-fA-F]{1,4}z

Yorum Bırak

Comment