in Eski Blog Yazılarım

IIS AspBufferingLimit

Ziyaretcinin browserına kendi header bilginizi gönderip bir dosya attachment etmek istiyorsunuz. Fakat attachment etmek istediğiniz dosya 4MB’dan büyük bu durumda IIS size Response Buffer Limit Exceeded hatasını döndürür.

Çözümü şudur: IIS’in Metabase.xml’indeki AspBufferingLimit özelliğini arttırmanız. Default AspBufferingLimit=”4194304″ (4MB) dır. IIS’i Stop edip metabase.xml deki AspBufferingLimit değerini arttırın ve tekrar başlayın. metabase.xml’i Notepad ile açın. IIS çalışırken metabase.xml’i değiştirmeye kalkmayın :)

İlgili olayın sabığı aşağıdadır :P

 Dosya = "seni_kendime_sakladim.mp3"
 DosyaPath = "/dosya/"& Dosya
 Set objStream = Server.CreateObject("ADODB.Stream")
 objStream.Type = 1
 objStream.Open
 objStream.LoadFromFile Server.MapPath(DosyaPath)

 Response.AddHeader "Content-Disposition", "attachment; filename=" & Dosya
 Response.ContentType = "application/octet-stream"
 Response.BinaryWrite objStream.Read
 objStream.Close
 Set objStream = Nothing

Yorum Bırak

Comment