in Eski Blog Yazılarım

ASP ile MySQl 5.0 Stored Procedures Kullanımı

Önce Stored Procedures’i oluşturalım

CREATE PROCEDURE `album_add`
(in AlbumIsim VARCHAR(100), in CikisYili INTEGER, in OnKapak VARCHAR(100), in ArkaKapak VARCHAR(100))
BEGIN
	insert into albumler (adi,cikis_tarihi,on_kapak,arka_kapak) VALUES (AlbumIsim, CikisYili,OnKapak,ArkaKapak);
END

Sonra ASP Script’i içinden Stored Procedures’i çağıralım

Connection.Execute(“CALL album_add(“”Osman””,””1988″”,””onkapak””,””arkakapak””)”)

Yorum Bırak

Comment