in Eski Blog Yazılarım

Sevdiğim bir teknik

Program yazarken bazı temel değişkenlerin ya bir *.ini dosyasında veya veritabanı’nın (standart isimler olarak) “ozellikler” yada “misc” (miscellaneous) tablosunda tutarsınız.Bu bir fiziksel dizin değeri, bir döviz kuru veya herhangi bir integer değer olabilir program geliştikçe bu tür temel değişkenler artabilir ve program işleyişine göre değerler değişebilir buna çözüm olarak şöyle bir şey geliştirdim.

En basitinden şu andaki stok projemde MySQL veritabanına aşağıdaki gibi bir tablo açtım. :

+ ozellikler
|___________ isim varchar(50),unique
|___________ deger varchar(255)

Burda isim alanı herhangi bir değişken ismi, deger alanı ise o değişkenin değeri şeklinde düşünün.Bu değişkenleri programınızın ihtiyacına göre istediğiniz gibi çoğaltabilirsiniz.
Örneğin :

isim	  deger
-------------------
DolarKur | 1,502
EuroKur  | 1,788
AppPath  | C:AppPathPool
OrderCnt | 100001

Bu durumda bu tabloyu güncellemek ve yönetmek için ASP ile şu şekilde bir artislik yapılabilir.

<%
set Conn = Server.CreateObject("adodb.connection")
Conn.Open "DSNNAME"

For Each alan In Request.Form
 Conn.Execute("UPDATE ozellikler SET deger = '"& Request.Form(alan) &"' WHERE isim = '"& Request.Form.key(alan) &"'")
Next
%>
<table border="0" width="200" align="center">
<form method="POST" action="ozellikler.asp">
<input type="hidden" name="action" value="go">
<%
 set List = Conn.Execute("SELECT * FROM ozellikler")
 	 if NOT List.EOF Then
	 	 do while NOT List.EOF
		 	Name = List("isim") 
			Value = List("deger")
	 %>
	<tr>
  	<td><%=Name%></td>
  	<td><input type="text" name="<%=Name%>" value="<%=Value%>" size="10"></td></tr>		 
	<%
		 List.Movenext
		 Loop	 
	 End if
 set List = Nothing
%>
<tr>
  <td>  </td>
  <td><input type="submit" value="Güncelle"></td>
</tr>
</form>
</table>
<%
  Conn.Close
  Set Conn = Nothing
%>
 

Yorum Bırak

Comment