in Windows

Windows Server Password Complexity’i Değiştirmek

Çok aradım ama Windows’un default gelen Password Complexity değerini programatik olarak nasıl değiştirildiğini bulamadım. Windows API’leri ile bir kaç karmaşık fonksiyon ile gerçekleştiriliyor fakat setup içinde Passcal Scripting ile o kadar kasmayı göze alamadım en son şöyle bir yol keşfettim.

Windows üzerinde secedit.exe denen bir araç var. Komut satırından çalışıyor ve Windows’un group policy ayarlarını değiştirebiliyor. Bunu kullanarak çok fazla takla atmadan değiştirebiliyorsunuz.

Aşağıdaki text’i new.cfg diye C:\ ye kaydedin. (Basit olsun path)

[Unicode]
Unicode=yes
[System Access]
MinimumPasswordAge = 0
MaximumPasswordAge = -1
MinimumPasswordLength = 0
PasswordComplexity = 0
[Event Audit]
[Registry Values]
[Privilege Rights]
[Version]
signature="$CHICAGO$"
Revision=1

Buradaki olay PasswordComplexity değerinin False olması yani sıfır. Bu değer disable yapıyor. 1 yaparsanız açar.

Dosyamızı kaydettikten sonra aşağıdaki komutu çalıştırmamız yeterli.

secedit /configure /db "%windir%\security\database\secedit_new.sdb" /cfg C:\new.cfg /overwrite /areas SECURITYPOLICY /quiet

Komut aktif olduktan sonrada group policy’nin kendine gelmesi için aşağıdaki komutu çalıştırın.

gpupdate.exe /force

bu kadar..

Yorum Bırak

Comment