in Eski Blog Yazılarım

DataList Kontrolünde HyperLink Binding

Çok ayrıntıya girmeden ufak bir ipucu paylaşayım…

Asp.Net’de DataList kontrolünü kullanarak listemele yapıp, Item Template’de HyperLink kullanıp bununda NavigateUrl değerini kişiselleştirmek istiyorsanız klasik metod olan Bind‘yerine Eval metodunu kullanmalısınız.

 
<ItemTemplate>
<asp:HyperLink ID="HyperLink1" runat="server"
NavigateUrl='<%# "/Url/Zipla/"+ Convert.ToString(Eval("saha")) %>' Text='<%# Bind("adi") %>'></asp:HyperLink>
</ItemTemplate>

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/4hx47hfe.aspx

Yorum Bırak

Comment