T-SQL Haftanın Başlangıç Günü

Özellikle finansal uygulamalarda çok kullanılan haftalık yaşlandırma olayına bir örnek olabilecek bir script oldu :)İçinde bulunduğumuz haftanın başlangıç gününü veriyor.Şöyle; SET DATEFIRST 7;SELECT DATEPART(wk,GETDATE()) HAFTA, CASE WHEN @@DATEFIRST - datepart(dw,GETDATE()) > 0 THEN DATEADD(day, @@DATEFIRST - DATEPART(dw,GETDATE()) - 7, GETDATE()) ELSE DATEADD(day, @@DATEFIRST - DATEPART(dw,GETDATE()), GETDATE())END HAFTA_BASLANGIC_GUNU; Burda haftanın başlangıç günü 7 yani Cumartesi olarak kabul ediliyor.